I have a tooltip.
I am a tooltip!

今天要分享的这款CSS3 Tooltip外观非常漂亮,而且是纯CSS3实现,Tooltip的边框设置了阴影特效, 而且Tooltip提示框也有飞入的动画效果,是一款挺酷的CSS3 Tooltip应用。