Akiyama
Amako
Amakusa
Aso
Baba
Doi
Dou
Gamô
Hara
Hatakeyama
Hôjô
Hori
Horio
Ijuin
Ito
Kurushima
Matsuda
Nagano
Ota
Takeda